Llei Engel

Primary Navigation

Social Navigation

Ana Arriba González de Durana

Professora de Sociologia a la Universitat d'Alcalá, UAH. Membre dels grups de recerca en Política Social Joaquín Costa i WEIPO (Benestar, Desigualtat, Pobresa i Polítiques Públiques) de la UAH. Actualment forma part de l'equip espanyol de la Xarxa Europea de Política Social (ESPN). Els seus treballs s'han dedicat al desenvolupament de polítiques socials contemporànies, així com a l'estudi del seu impacte en les poblacions a les quals van dirigides. S'ha centrat, sobretot, en polítiques per fer front a la pobresa i l'exclusió social, com les rendes mínimes, però també les destinades a protegir-se de l'atur, integrar la població immigrant o garantir l'atenció de llarga durada, entre d'altres. Participa regularment en projectes de recerca de caràcter acadèmic-bàsic (finançats per organitzacions de recerca europees, nacionals i regionals) però també aplicat (tant per a l'administració pública com per al tercer sector de l'acció social).

Traducir »