Llei Engel

Primary Navigation

Social Navigation

Aquest blog

Llei d’Engel és un col·lectiu que vol donar veu al debat analític sobre les polítiques socials en català. Vol afavorir la creació de xarxa entre professionals, acadèmics i investigadors per a la creació i difusió de coneixement en el camp de les polítiques socials. I no renuncia a influir en les polítiques públiques de Catalunya en tots els nivells de l’Administració des del rigor i l’evidència.

El col·lectiu pren el nom de de l’observació empírica que realitzà Ernst Engel (1821-1896) i diu:

“Amb un conjunt donat de gustos i preferències, si augmenten els ingressos, la proporció de la part d’ingressos gastats en aliments disminueix, tot i que és probable que la despesa real en alimentació augmenti en termes absoluts. En altres paraules, l’elasticitat preu-demanda d’aliments és menor que 1.

La llei d’Engel no implica que la despesa d’aliments es mantingui sense canvis a mesura que augmenta la renda, sinó que suggereix que els consumidors augmenten les seves despeses d’aliments, en proporció, menys del que augmenten els seus ingressos.

Una conseqüència d’aquesta llei és la pèrdua d’importància de l’agricultura a mesura que un país s’enriqueix, quan la demanda dels productes alimentaris no creix al mateix ritme que la renda nacional. Una aplicació estadística molt controvertida del percentatge de despesa dedicada a aliments, és tractar-lo com un reflex del nivell de vida d’un país. Si valor és alt, significa que un país és pobre. Per contra, si aquest coeficient és baix, denota que ens trobem davant d’un país ric.”

Traducir »