Transformació organitzacional i inclusió comunitària

La transformació de models organitzatius com palanca per a promoure nous models d’atenció a persones més inclusius i comunitaris.